Perfexim – nowe rozdzielacze dostępne w Basco 2

Nowość w Basco 2 – nowe rozdzielacze Perfexim.

Rozdzielacze są produkowane do 16 obwodów.